• Cool boy
  • Cool boy
  • Cool boy
  • Cool boy
  • Cool boy

Neden Organik Tarım ?

2010 yılında başlattığımız, organik ceviz ve badem üretimini kapsayan tüm faaliyetlerimizi Natura-Nuts adı ve logosu altında kurumsallaştırdık.

Marka isminden de anlaşılacağı üzere ürünlerin, üretimlerinden satışa hazır hale getirilmelerine kadar ki tüm süreçlerin doğal olmasını hedefledik. Bu hedefi kurumsal bir felsefe çerçevesinde tanımladık ve yapılandırdık.

Üretim felsefemizi, sertifikalı "Organik Tarım" çerçevesi altında hayata geçirdik.

Organik tarımın insan sağlığına, hayvanlara ve çevreye çok daha yararlı olduğuna inanıyoruz; çünkü bu tür tarımla sağlıklı, güvenilir, GDO'suz ve hormonsuz ürünler elde edilmektedir.

Organik tarım faaliyetlerimiz; hasat, işleme, ambalajlama, etiketleme, saklama, depolama, taşıma ve ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar ki tüm süreçlerde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 19 adet Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından izlenmekte ve denetlenmektedir. Tüketiciler böylelikle ürünün sertifikasından aldıkları ürünün kim tarafından, nerede ve nasıl üretildiğini sorgulayabilir. Laboratuvar analizleri ile ürünün sağlıklı olduğu da ayrıca belgelenmektedir.

Amerika, Avrupa ve Türkiye’de üretim miktarı devamlı artan organik tarım ürünleri, özellikle bu konudaki bilinçli tüketiciler tarafından da giderek daha çok tercih edilmektedir.

Yeğenoglu çiftliği

Organik Tarım Nedir ?

Dünya’da havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayacak, doğaya dost üretim yöntemi ve yaklaşım “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.

Organik tarım, üretimin hiç bir aşamasında kimyasal girdinin kullanılmadığı, böylelikle insan ve çevre sağlığına herhangi bir zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin kontrollü ve sertifikalı gerçekleştiği bir tarım biçimidir. Hava ve su gibi yaşamsal kaynaklara zarar vermeyerek doğal dengeyi korumayı amaçlayan organik tarım, günümüzün en modern üretim yöntemidir.

Güncel tarım uygulamalarında çiftçiler ve aileleri tarım ilaçlarının olumsuz etkilerine daha sık maruz kalmaktadırlar. Üretimin hiç bir aşamasında böylesi kimyasal maddeler kullanılmayan organik tarım ise öncelikle çiftçi ve ailelerinin, dolayısıyla da toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Cevizler ve Bademler

Üretim

Natura-Nuts organik ceviz ve badem üretimi Amasya'nın Suluova ilçesinde Kuştepe mevkiinde 40 ha. bir alanda yapılmaktadır.

Bu arazinin 20 senedir hiç işlenmemiş olması nedeni ile üretim, ilk adımdan beri organik tarım sertifikalı olarak yapılmaktadır.

Natura-Nuts organik ceviz ağaçlarına başlangıçtan beri hiç bir kimyasal ilaç, gübre veya funguzit atılmamış, uygulanan tüm doğal yöntemler sertifikasyon prosedüründe kayıt altına alınmış ve tasdiklenmiştir.

Natura-Nuts organik ceviz üretimi, 2010 yılında dikilmiş 6000 Ceviz ağacının yanı sıra Kasım 2015 yılında dikilecek 3000 ağaç ile toplam 9000 ağacı kapsayacaktır. Bunun yanı sıra 1000 adet badem ağacı da yine organik yöntemle yetiştirilmektedir.

Bütün ceviz ağaçları % 100 Chandler cinsidir. Chandler cinsi ceviz çok açık renk iç ceviziyle hem tat hem de görünüm olarak tüketici beğenisinde önemli bir ayrıcalığa sahiptir. Badem ağaçları Ferragnes cinsidir. Tozlayıcı olarak ise Ferroduel cinsi badem ağaçları yetiştirilmektedir.

Üretim Kapasitesi

Natura-Nuts organik ceviz ağaçları 2017 senesinde ilk defa meyveye yatırılacak ve ilk ürün hasatlanıp işlenecektir. Üretim kapasitesi 15 senelik ağaçlarda senelik 100 ton iç ceviz olarak hedeflenmektedir.

EcoSert Organik Tasarım

Sertifikasyon

Sertifikasyon organik tarım standartlarının belirlediği kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, ürünün ve girdinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesidir. Bir ürünün organik olarak değerlendirilebilmesi ve etiketlenebilmesi için, ulusal ve uluslararası otoritelerin organik tarım kurallarını tanımladığı yönetmeliklere uygun yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç Eco-Cert gibi Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından akredite olmuş, ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilmelidir.

Natura-Nuts, organik ceviz üretiminin sertifikasyonu için 2012 yılında, bu konuda dünyanın sayılı firmalarından biri olan Fransız Eco-Cert Organik Ürün Sertifikasyon şirketi ile anlaşmıştır. Anlaşma doğrultusunda organik ceviz üretim süreci, sertifikasyon prosedürü 126514-01 proje kodu ile başlatılmıştır.

Sertifikasyon prosedürü TR EOS kontrol normuna uygun olarak yapılmaktadır

İşleme Hattı

Cevizler, 2 ileri teknoloji hattında, yine bu teknolojilere özel makina üretimi yapan ve bu alanda dünyanın önde gelen firmalarından birinin ürettiği makinalar ile işlenecektir. Cevizi mümkün olduğunca zedelemeden işlemek üzere tasarlanan makinalar, hedef rekoltelere göre belirlenmiştir. Makinalar, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde tasarlanmış ve malzeme seçimi de buna göre yapılmıştır. Bu kapsamda cevizlerin temas ettiği tüm bölgeler paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ceviz işleme prosedürü kabuk soyma ve kabuk kırma olmak üzere iki hattan oluşmaktadır;

Kabuk soyma hattı
Kabuk soyma, yıkama, kurutma, boylama, kontrol, depolama.

Kabuk kırma hattı
Kabuk kırma, kabuk ayırma, kontrol, boylama, paketleme.

Teknoloji

Yeşil kabuk soyma ve yıkama
Delikli bir çelik silindirin içinde yeşil ceviz kabuklarının su altında özel fırçaların yardımı ile soyulması ve ardından yine su ile yıkanıp temizlenmesidir.

Kurutma
3 kademeli dikey kurutma ünitesinde cevizlerin santrafugal ısı jeneratörü ile ısıtılan hava sayesinde 8% atık nemliliğine kadar kurutulması ve cevizlerin bir kademeden diğerine geçirilerek akıcı bir prosedür içinde kuruma oranına ve saklama koşullarına uygun hale getirilmesi işlemidir.

Depolama
Cevizlerin aside olmamaları için özel koşullarda depolanması gerekir. Natura-Nuts cevizleri, organik tarım kriterlerine özel depolarda belli ısı ve nemlilik değerlerinde depolanarak tazeliklerini uzun sürelerde korumaktadırlar.

Kabuk kırma
Ceviz kabuklarının özel bir sistemle otomatik olarak kalibrasyon gerekliliği olmadan kırılması ve yine özel hava püskürme cihazları ile iç cevizlerin kırılmış kabuklardan ayrılması işlemidir. Sonraki aşama ise özel tablalarda tüm kırık kabuk parçalarının elle ayıklanması işlemidir. Kırma prosedürü iç cevizleri mümkün olduğu kadar zedelemeden ve en yüksek oranda kelebek iç ceviz elde edecek şekilde çalışmaktadır.

Boylama
İç cevizler en irisi kelebek olmak üzere özel boyutlama cihazı ile otomatik olarak 4 ayrı boyuta ayrılmaktadır.
Kalite Kontrol: İç cevizler rengine, büyüklüğüne ve şekline göre kontrolden geçirilir. Bu yönde ISO9000 Kalite Kontrol Sertifikası için çalışmalara başlanmaktadır.

Paketleme
Boyutlanan iç cevizler istenilen kaliteye göre 10-20 kg’lık plastik torbalı karton paketlere doldurulup vakumlanmaktadır. Koruyucu gaz ile paketleme yapmak isteniyorsa vakumlanan ürün torbasına ağzı yapıştırılmadan koruyucu gaz sevk edilir. Bu yöntem ürün tazeliğinin daha uzun süre kalmasını sağlar.
%100 Kalite standardı uygulaması.

Loading